Funderingsherstel

BVL ontzorgt u met uw funderingsprobleem. Wij kunnen u helpen op technisch, financieel, sociaal en procesniveau.
Immers in de meeste gevallen zal u uw fundering met uw buren gezamenlijk moeten herstellen en zullen er zaken met uw buren moeten worden afgesproken en kosten worden verdeeld.

Voorbereidingsfase

 • Zaken die wij voor u kunnen oppakken zijn o.a.:
 • Het inventariseren en inmeten van de huidige situatie d.m.v. opnames en archiefonderzoek
 • Overleg met alle eigenaren zoals individueel en als groep
 • Inventariseren van wensen en opties
 • Het vaststellen van het proces om te komen tot herstel
 • Het opstellen van een programma van eisen
 • Let laten uitvoeren van sonderingen, bodemonderzoek, asbestinventarisatie, funderingsadvies en funderingsontwerp
 • Het opstellen van verdeelsleutel van de kosten van het project
 • Het activeren van Verenigingen van eigenaren en ondersteunen in het nemen en vastleggen van besluiten
 • Opstellen herinbouwkosten en verhuiskosten en ondersteunen bij tijdelijke huisvesting
 • Aanvragen omgevingsvergunning

Realisatiefase

 • Zaken welke tot de uitvoering behoren zijn:
 • Besprekingen met opdrachtgevers en aannemer inzake voortgang werkzaamheden, meer- en minderwerk, planwijzigingen tijdens de uitvoering.
 • Controle van de werkzaamheden tijdens de uitvoering.

Wij verzorgen funderingsonderzoeken volgens de richtlijnen van f3o.
Een funderingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan, die door ons in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

De verschillende onderdelen die in een funderingsonderzoek kunnen worden vermeld zijn:

Meer informatie

Voor meer informatie en/of prijsopgave kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze funderingsinspecteurs