Funderingsonderzoek

Wij verzorgen funderingsonderzoeken volgens de richtlijnen van f3o.
Een funderingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan, die door ons in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

De verschillende onderdelen die in een funderingsonderzoek kunnen worden vermeld zijn:

Archiefonderzoek

Verkrijgen van informatie als zijnde bouwjaar, bouwtekeningen en rapporten.

NAP-waterpassing

Vanaf de dichtstbij gelegen Peilbout wordt terug gemeten naar het pand, om het niveau te bepalen ten opzichte van NAP.
Grondwaterstand: Indien aanwezig wordt de grondwaterstand opgevraagd, via peilbuizen in de buurt, over de afgelopen 20 jaar.

Funderingsinspectie

Het graven van een of meer inspectieputten om de kwaliteit en afmetingen van het funderingshout te bepalen (met een gekalibreerde inslagmeter, ‘de Specht’), de aangetroffen grondwaterstand in te meten en de staat van het metselwerk van de muur boven het funderingshout vast te leggen.

Laboratoriumonderzoek

Indien de kwaliteit van het funderingshout binnen een bepaald gebied valt volgens de richtlijn van f3o wordt een houtmonster genomen, dat in overleg met de opdrachtgever ter analyse kan worden aangeboden bij Stichting Hout Reseach.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of prijsopgave kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze funderingsinspecteurs