Over BVL Bouwadvies

BVL Bouwadvies BV levert diensten op het gebied van bouwprojectmanagement voor alle fasen van de bouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het GOTIK-model. Dit houdt in dat BVL Bouwadvies BV de projecten stuurt op zowel Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Tevens leveren wij diensten op het gebied van bouwadvisering.

Waarom BVL Bouwadvies?

 •  Onafhankelijke advisering
 • Wij ontwikkelen de best mogelijke oplossing met de opdrachtgever in plaats van een pasklare oplossing
 • Persoonlijke en flexibele benadering
 • Vaste prijsafspraken bij advieswerkzaamheden
 • Concurrerend tarief

Vele bedrijven, instellingen en ook particulieren zijn tevreden klanten geworden.  Zie onze referenties.

Persoonlijke aanpak

BVL Bouwadvies BV heeft de mogelijkheid om projecten op verschillende organisatorische wijzen aan te pakken. Zo kan invulling worden gegeven aan het traditionele model en ook aan het prestatiecontract model. In overleg met de opdrachtgever wordt het model op maat gemaakt en vastgelegd. Gekeken wordt naar de invloeden van onder meer de inbreng en beschikbare tijd van de opdrachtgever, het soort project, het risicoprofiel, het tijdspad en het budget.

Compacte organisatie

BVL bouwadvies B.V. is ontstaan uit het samengaan van de adviesbureaus H. van den Berg Management Consultancy BV en BouwManagement Van Lier.
Het bureau richtte zich in eerste instantie op bouwprojectmanagement en heeft zich in de loop van de tijd ook toegelegd op haalbaarheidsstudies, grondwaardeberekeningen en ontwikkelingen in het algemeen.

BVL Bouwadvies BV heeft uitdrukkelijk gekozen voor een kleine flexibele organisatie, waarbij het persoonlijk contact met u, de opdrachtgever, centraal staat. Dit om optimaal tegemoet te komen aan een individuele projectbehandeling overeenkomstig uw wensen, de aard van het project en de inhoud van de opdracht.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft binnen BVL een hoge prioriteit en in onze advisering wordt dit aspect in de ruimste zin des woords opgenomen. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om hier een juiste invulling aan te geven maar veelal worden onze adviezen geheel of gedeeltelijk gevolgd. Een recent voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en bouw van 4 landhuizen in Mijnsheerenland. 4 opdrachtgevers op 1 locatie met veel water natuurlijke oevers en de 4 woningen voorzien van hoogwaardige isolatie en warmtepomp (Warmte Koude Opslag) 3 woningen zijn inmiddels gerealiseerd, de eigenaren hebben een contract afgesloten voor de levering van gas en elektra bij een leverancier van groene energie.

Woonachtig en kantoor houdend in het nationaal landschap de Hoeksche Waard is ook besloten om vanuit BVL, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een bijdrage te leveren aan de bevordering van de duurzaamheid in dit gebied.2 juli 2010 is de coöperatie HoekscheWaardDuurzaam opgericht en Henk van den Berg is voorzitter geworden van deze coöperatie. De pijlers zijn energie en klimaat, bouwen (waar mogelijk volgens het Cradle to Cradle principe) Voedsel en Educatie. In de komende periode zal hij zich actief bezighouden met een missie zoals vastgelegd in de doelstellingen van HoekscheWaardDuurzaam

Producten en Diensten

 • Locatieonderzoek
 • Haalbaarheidsstudie
 • Investeringskostenraming
 • Programma van eisen
 • Begeleiden van aanbestedingen en selecties
 • Directievoering
 • Bouwtoezicht

 

Medewerkers

caret-down caret-up caret-left caret-right
Jan Willem Smit adviseur
Ghislaine van Lieshout  Ondersteuning

Samenwerkingsverbanden

samenwerkingsverbanden

 

Als kleine flexibele organisatie werken we regelmatig samen met andere bedrijven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Op het gebied van funderingsherstel is in november 2009 een VOF opgericht die opdrachtgevers in de regio Rotterdam en Schiedam ondersteunen met funderingsherstel.

De website van deze samenwerking is  www.funderingsadvies.eu

Natuurlijk begeleiden wij ook funderingsherstel buiten deze steden.

Enkele referenties inzake funderingsherstel zie u bij projecten (o.a. Rottterdam)

Heeft u vragen over funderingsherstel?

Neemt u contact op met ons kantoor en vraag naar Henk van den Berg.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of prijsopgave kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze funderingsinspecteurs