VVE Beheer

Op verzoek van diverse opdrachtgevers beginnen wij in 2010 met het beheer van (kleine) Verenigingen van Eigenaren (VvE's). In het kader van onze werkzaamheden betreffende particulier opdrachtgeverschap is dit een goede aanvulling en kunnen wij u bij nieuwbouw of herstel ook het beheer van uw VvE op ons nemen.

Door de expertise binnen ons bureau zijn wij, naast het beheer van uw VvE, in staat om u te begeleiden bij een meerjarenonderhoudsplanning, het begeleiden van het onderhoud of andere bouwkundige of installatietechnische zaken.

Om onze kosten laag te houden hebben we gekozen om met enkele partners samen te werken. Voor de software voor het beheer van uw VvE hebben we gekozen voor Twinq. Twinq heeft jarenlange praktijkervaring met het beheer van VvE's. Het ondersteunt alle processen van beheer van VvE's, zoals het opstellen van een begroting, het bewaken van de ledenbijdrage, de eigendomsoverdracht van een appartementsrecht, het samenstellen van een actuele presentielijst en het voeren van de administratie. Al deze zaken zijn voor de eigenaren van de VvE op ieder moment inzichtelijk en opvraagbaar.

Wij gaan uit van een vaste beheersvergoeding per appartement. Wanneer u bepaalde zaken zelf oppakt kunnen wij u hierop een korting geven.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons en wij leggen onze werkzaamheden aan u uit.

Indien u bij ons de Vereniging van Eigenaren in beheer heeft, kunt u via deze link inloggen om uw gegevens in te zien:
https://bvlbouwadvies.twinq.nl

Beheersovereenkomst en algemene voorwaarden

Voor onze werkzaamheden betreffende VvE Bbeheer hebben wij de volgende beheersovereenkomst en algemene voorwaarden, waarbij we getracht hebben deze zo kort en leesbaar mogelijk te houden.

Beheersovereenkomst

Aanhangsel beheersovereenkomst

Algemene voorwaarden beheer door BVL Bouwadvies BV